Phật Bà Quan Âμ Độ Mạng APK στον υπολογιστή

Η περιγραφή του Phật Bà Quan Âm Độ Mạng

  • Τελευταία έκδοση: 2.0.2
  • Ημερομηνία δημοσίευσης: 19 Οκτωβρίου 2016
  • Κατηγορία: Ελεύθερη εφαρμογή Lifestyle
  • Απαιτήσεις: Android 4.0.1+
  • Συντάκτης: Jookata

* Nhập thân Phật Bà Quan Âμ Bồ Tất đã được khai quang điểm tại Việt Nam Quốc Tự

Phật Bà Quan Âμ Bồ Tát ο οποίος βγαίνει από το κέντρο της πόλης του Τάι μπροστά από τον ουρανό.

Phật Bà Quan Âμ Độ Mạng hằng ngày. Quan, το βήμα προς βήμα. Quan Âm mang an bình cho bất cứ ai có llng nguyện cầu hằng ngày hướng về Phật pháp.

Nam μου Quan Âμ Bồ Tát

Nam μου cpuu khō cúu nạn Quan Âμ Bồ Tát

Η πόλη μπορεί να βρει το Quan Thế Âμ Bồ Tát

Το φάσμα είναι 1, 2, 0 το οποίο δεν έχει σημασία

Πώς Να Κατεβάσετε Και Να Εγκαταστήσετε Phật Bà Quan Âμ Độ Mạng APK στον υπολογιστή - Windows XP/7/8/10, Mac Os:
  • Θα Χρειαστεί Να Κατεβάσετε Και Να Εγκαταστήσετε Android Εξομοιωτή PC
  • Αρχή Android Εξομοιωτή PC
  • Δείτε Στο Google Play Store Και Επιλέξτε Την Εφαρμογή Που Θέλετε Να Τρέξετε Στον Υπολογιστή Σας